I väntan på regnet

Jag älskar historia, inte minst kyrkohistoria. En anledning till det är nog att man alltid har ett »facit« och utifrån det kan analysera och förstå skeenden och sammanhang. Det är betydligt svårare att förstå sin samtid. Vad är det som händer just nu som kommer att få en avgörande betydelse för de kommande åren? Vad kommer finnas med i framtidens historieböcker? Många stora saker börjar ofta i det lilla och oansenliga och jag tror att det är så även i Guds rike.

Det är allt för lätt att vi »föraktar den ringa begynnelsens dag« (Sakarja 4:10) av den enkla anledningen att den går oss så lätt förbi. Bibeln är full av talande bilder om just detta, men det är speciellt ett bibelord som kommer tillbaka till mig när jag tänker på det som sker i vår rörelse just nu:

»Elia sade till Ahab: ’Bryt upp, ät och drick, för jag hör suset av regn.’ Då reste sig Ahab upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han sade till sin tjänare: ’Gå upp och se ut mot havet!’ Han gick då upp och såg ut över havet, men sade: ’Jag ser ingenting.’

Sju gånger sade han till honom att gå tillbaka. När han kom dit sjunde gången, sade han: ’Se, ett litet moln som en manshand stiger upp ur havet.’

Då sade han: ’Gå och säg till Ahab: Spänn för och far ner, så att inte regnet håller dig kvar.’ I ett nu blev himlen mörk av moln och storm, och ett kraftigt regn föll.« (Första Kungaboken 18:41-45)

Tjänaren fick spana sju gånger innan han såg det lilla oansenliga molnet. Det är lätt att ge upp när de första spaningarna inte ger något resultat, och det kräver andlig urskiljning att förstå att det lilla molnet faktiskt är den stora stormen om än i sin linda.

Därför tror jag att det finns mer än ett »litet moln« beskrivet i detta nummer av Budbäraren, som till exempel pionjärmission, otippade prästvigningar och att de lokala EFS och ELM föreningarna i Örkelljunga firar försoningsgudstjänst. Allt till Kristi ära!