Hur leder Gud?

Med jämna mellanrum återkommer den berättigade frågan. Som kristna vill vi leva i Guds vilja och forma våra liv efter hans önskan. Då är det viktigt att förstå hur Gud leder. För att få svar på frågan har vi framför allt två källor att gå till: bibelordet och erfarenheten.

Bibelordet ger en allmän inriktning; det ger sällan svar på hur Gud leder i konkreta fall. Visst kan det förekomma att ett bibelord talar direkt in i en viss situation. Oftare handlar det om att ord blir levande på ett särskilt sätt så att de kan ge inriktning.

Årets tema för EFS årskonferens är här ett exempel. »Bryt ny mark« är en uppmaning riktad till ett folk för länge sedan. Samtidigt kan det vara en uppmaning till oss i dag. Men orden är trots sin åskådlighet inte särskilt konkreta som uttryck för Guds ledning. De måste tolkas och bli del av ett större sammanhang. De kan ingå i ett mönster som anger Gud vilja och ledning, men de är inte i sig tillräckliga som ledning.

Erfarenheten visar exempel på hur människor och rörelser har uppfattat Guds ledning och handlat efter den. Här finns både efterföljansvärda och avskräckande exempel. Det är alltför lätt att glömma de senare, men om vi vill lära av erfarenheten är de viktiga.

Till erfarenheten hör nu ett par företeelser som inte alltid är så lätta att ta till sig. Det ena är att Gud oftast leder genom det som tycks vara tillfälligheter. Det andra är att det inte sällan blir klart först i efterhand om det var Guds ledning eller inte; historien uppvisar många återvändsgränder.

Så åter till frågan hur Gud leder. Svaret är: på olika sätt. Och när vi ska pröva Guds ledning har vi som hjälpmedel bibelordet och erfarenheten. Stämmer det med bibelordet som helhet? Vad lär oss erfarenheten utifrån liknande situationer?

Med detta i åtanke behöver vi inte vara rädda att missa Guds skeende. Vi behöver inte ängslas för att göra fel. Vi kan vila i tron på Guds förmåga att både börja och börja om. Guds nu är inte ett enda, det är återkommande. Det visar både Bibeln och erfarenheten.

 

LarsOlov Eriksson

pensionerad högskolelektor