Hunger efter Herrens ord

Ett bibelord från Amos 8:11 blev som självlysande för mig bara för ett par dagar sedan: »Se, dagar skall komma, säger HERREN GUD, då jag sänder hunger i landet – inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord.« Notera ordalydelsen »jag sänder hunger …«.

Enligt Amos är den andliga hungern alltså en gåva från Herren, något han sänder så att människor ska få en djup längtan efter honom själv och hans ord. Den efterföljande versen är därefter närmast smärtsam att läsa: »De ska irra omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till öster för att söka efter Herrens ord, men de ska inte finna det.« Jag tänker samtidigt att det tyvärr är en korrekt beskrivning av många människor i västvärlden i vår tid. Man söker och söker, med en djup, brännande längtan, men många vet inte ens vad det är de söker efter.

I våras fick jag privilegiet att besöka företaget Ericsson i Göteborg. Inbjudan kom från en samling kristna på företaget, som passande nog har tagit sig namnet EKG = Ericssons Kristna Grupp. Detta sällskaps historia började med några vänner som fick en tilltro till att Gud själv kallade dem att samlas varje vecka för att be till sin himmelske far i Jesu Kristi namn, för varandra och för alla på företaget.

Jag var inbjuden till att hålla ett föredrag om Jesus, och inför denna samling hade den kristna gruppen burit med sig en bön att även många som inte var kristna skulle komma. När jag anlände till den inledande mingelstunden blev jag uppmuntrad över att relativt många hade dykt upp, men jag blev ännu mer uppmuntrad över det som en av ledarna för EKG då delade med mig.

Han berättade att de några veckor tidigare hade bestämt sig för att dela ut biblar till sina kollegor. Således gick de, en helt vanlig eftermiddag, ut till entrén vid den tid då de flesta brukade sluta jobbet. Han berättade vidare för mig att hans förhoppning hade varit att omkring 30 kollegor skulle vilja ta emot varsin Bibel. När kollegorna väl började dra sig mot utgången kom sanningens minut – hur många skulle vilja ta emot en bibel av en kollega, här, på sin egen arbetsplats? Vännerna i EKG fick dela ut cirka 550 biblar på en enda eftermiddag och detta på ett högteknologiskt företag i hjärtat av Göteborg.

För mig blev det ännu ett uppmuntrande tecken på att Gud sänder en »Amos-hunger«
än i dag och att detta även gäller i vårt sekulariserade land. Innebörden av det är rimligtvis att många, många bara väntar på att någon ska tala om för dem att det finns en person som kan stilla deras inre hunger, nämligen han som sa: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra.«