Hallå där, Oskar Karlsson

… som var Salt-volontär i Myanmar 2015/16.

Vad är din relation till Myanmar idag? 

– De människor jag mötte under volontärtiden gjorde oerhört starkt intryck på mig, inte minst församlingens självklara tro på Jesus. Jag har återvänt dit flera gånger och har regelbunden kontakt med många. Jag har också varit med och lagt grunden till ett utbyte mellan sjuksköterskeutbildningen i Halmstad och ett sjukhus i Myanmar.

Hur är situationen på plats? 

– Den militära närvaron, arresteringarna och våldet gör att människor lever med en ständig rädsla. Många har också förlorat sin inkomst. De har svårt att betala sina hyror och att hitta mat för dagen. Krisen blir alltmer akut på flera olika sätt.

Vad kan vi göra? 

– Jag ber med orden i Joh 11:25, att församlingen ska hålla ut i tro och att de ska leva, även om de dör. Men det är också viktigt att stötta ekonomiskt. De ser ju en möjlighet att få vara Jesu händer och fötter och nå ut med både mat och evangelium, mitt i krisen!