Hallå där, Michael Rastas

… präst och föreståndare på EFS-kapellet Lund.

Hur tänker ni kring restriktionen om max 8 personer vid sammankomster?

– Vi direktsänder första halvan av gudstjänsten med predikan och lovsång och då är bara de medverkande i lokalen. Cirka 16:40 öppnar vi upp för allmänheten som är välkomna att ta emot nattvard, tända ljus eller få förbön. Då går musikerna hem. 

Hur har ni påverkats i övrigt?

– Normalt sett har vi gudstjänster och öppen kyrka med sopplunch, men den är på paus då vi tyvärr inte lyckats hitta ett tryggt sätt att laga eller dela ut maten på. 

Vad är er största utmaning?

– Vissa av våra hemgrupper har gått över till att träffas digitalt. Men jag upplever att det finns ett behov av fysisk gemenskap.