Hallå där, Magnus Persson

… som är med och driver konferensen Mission i Sverige.

Hur blir årets upplägg?

– Med rådande restriktioner kan vi inte samlas till en större konferens i Uppsala som vi brukar. I stället erbjuder vi fortbildningsdagar på tre olika platser ute i landet. 

Vad är Mission i Sveriges viktigaste bidrag?

– Fokus på det centrala: hur vi bygger församling, förkunnar evangelium, formar lärjungar och bedriver mission utifrån vår egen svenska kontext med lärdomar och intryck från ett »helkyrkligt« perspektiv.

Vad hoppas du att deltagarna ska få med sig?

– Att frimodigt våga förkunna den stora berättelsen som kyrkan förvaltar om tillvarons djupaste mening och högsta mål. Berättelsen om hur Gud griper in för att besegra ondskan, upprätta människan och återställa allt som är skevt med tillvaron, genom Jesu Kristi död och uppståndelse.