Givande möten med trossyskon

Under oktobers sista vecka besökte Anna Claesson och Erik Johansson från EFS internationella avdelning Tanzania och tre av ELCT:s sydliga stift. Här får vi en kort rapport från resan.

I Makete i sydcentrala stiftet samtalade vi med biskop Wilson Sanga och övrig stiftsledning. Det handlade om relationerna mellan EFS och stiftet i stort och dessutom om den verksamhet i Bulongwa som bärs av den svenska föreningen Bulongwa Children’s Home (BCH) på Tjörn och Dyrön. Från och med årsskiftet kommer EFS att gå in och ta ett större administrativt ansvar för den kontakten.

Vidare besökte vi södra stiftets kontor i Njombe, där vi träffade delar av stiftsledningen vid ett kort möte.

Vi besökte sedan Iringa, där EFS missionärer Nora och Hannes Sandahl finns och jobbar med i huvudsak diakonal verksamhet. Där hade vi goda samtal med stiftets ledare, inte minst om det omfattande TEE-programmet, som EFS är med och bidrar till sedan många år. Betydelsen av TEE kan knappast överdrivas och bara i Iringa stift finns ungefär ett tusen predikoplatser där TEE-utbildade evangelister bygger församling. 

Vi gjorde även ett besök vid Ilula sjukhus, där Nora har delar av sin tjänstgöring. Det är fascinerande att tänka på att sjukstugan som Greta Uhlin öppnade 1938, åttio år senare utvecklats till ett stort sjukhus, med ett antal specialiteter.

Resan avslutades i Dar es Salaam, där vi fick möjlighet att göra ett sjukbesök hos Iringas biskop Blaston Gavile. Han blev akut sjuk för några veckor sedan och finns nu i Dar es Salaam för läkarbesök och återhämtning. Vi fick även tillfälle att träffa biskop Stephen Munga, som råkade befinna sig i stan samma dagar.

På några dagar fick vi alltså möjlighet att möta våra kristna syskon för strategiska samtal om hur vi når vidare med evangeliet i Tanzania, i Sverige och på andra platser. Överallt med en önskan om hälsningar till Sverige och EFS.