Fyra miljoner över budget – men vad hände med pengarna?

Förra året samlade EFS in rekordmycket pengar till missions­verk­samhet, hela 33 miljoner kronor. Framförallt var det kampanjen »Afrika Svälter« som skapade engagemang och samlade in 9,6 miljoner. Missionssekreterare Erik Johansson summerar insamlingen.

De nära tio miljoner kronor som samlades in till kampanjen »Afrika svälter« har blivit till stor nytta och välsignelse. EFS missionssekreterare Erik Johansson har samordnat kampanjen Afrika svälter och gläds över den skillnad insamlingen har medfört.

– Våra 9,6 miljoner kronor har gått till att rädda livet på över 20 000 människor. I Etiopien har 11 000 skolbarn fått lunch varje skoldag sedan mars 2016. Eftersom vår lokala samarbetspartner hanterade medlen väl har vi kunnat hjälpa 1000 fler barn än vi först räknat med – det är extra glädjande, säger Erik.

Utöver det har en hel by i Etiopien blivit försedd med en vattenledning och cirka 500 personer har numera tillgång till vatten på nära håll. Dessutom har 3 000 spädbarn och 1000 ammande mödrar fått hjälp.

– I Malawi har vi sedan i höstas delat ut mat regelbundet till över 5 000 personer.

Hur ser behoven ut i dagsläget?

– Våra rapporter från Etiopien visar att situationen går åt rätt håll. För ett år sedan var 18 miljoner människor direkt drabbade av hungersnöd, nu är det ungefär fem miljoner vilket fortfarande är väldigt många människor. Etiopien är relativt sätt ett välutvecklat samhälle som hanterar den nuvarande situationen bra men sedan en tid tillbaka har vi fått alarmerande signaler från bland annat Somalia som också drabbats hårt av torka.

Somalia är ett land där EFS jobbat i tidigare och EFS internationella avdelning undersöker nu om det finns någon lokal organisation som skulle kunna bli samarbetspartner i en humanitär insats.

EFS mission är omfattande, i dagsläget har rörelsen fjorton missionärer verksamma i fyra länder och arbete bedrivs i ytterligare sex länder. Arbetet spänner över stor bredd, främst inom diakoni, evangelisation och utbildning.

– Det är svårt att överblicka allt som händer men ett exempel, förutom de rent humanitära insatserna, är utbildningsarbetet. Just nu bidrar vi till teologisk utbildning på gräsrotsnivå (TEE) i Tanzania och Etiopien. Rent konkret utbildar vi 5 000 människor via teologiska studiecirklar. Kyrkan i dessa länder växer snabbt och det finns ett stort behov av teologiskt förankring. I Eritrea bidrar vi till grundskolor, kliniker och dövskolor.Det är ett viktigt arbete, men svårt att rapportera om på ett bra sätt.

Vad hoppas du på framöver?

– Vi ser är att EFS just nu har många möjligheter. Om vi bara har resurser nog, kan vi spela en viktig roll för kristna i Irak, kliva in humanitärt i Somalia, vara med och bidra till väckelsen i Indien och inte minst, rädda liv på svältande människor. Skörden är stor, arbetarna få. Pengarna ännu färre, säger Erik och fortsätter:

– Dessutom har vi en rad missionärskandidater på kö. Det verkar som Gud just nu kallar fler ut i tjänst. I nuläget har vi inte de resurser som behövs för att sända ut dem, och därför söker vi fler givare och ett ökat givande säger han avslutningsvis.