Fred på jorden …

När vi detta år lyssnar till julens evangelium och gläds åt änglarnas hälsning till herdarna om fred på jorden, är vi nog många som samtidigt liksom hör ljudet av de ryska raketernas terrorbombningar i Ukraina. Vi frågar oss hur länge det ska pågå. Vi ber att detta orättfärdiga krig ska ta slut, och vi ropar till Gud om beskydd för alla i Ukraina som inte kan se fram emot en fridfull jul. 

När vi lyssnar till eller tittar på nyhetssändningar med rapporter från Ukraina, och inte bara därifrån, är det inte särskilt långsökt att tänka på Jesu ord om »stridslarm och krigsrykten« (Matteusevangeliet 24:6). Vi lever i tecknens tid, och det är lätt att förlora hoppet. Det är lätt att bli uppgiven, eller bara trött. Då bör vi lyssna till fortsättningen av Jesu tal om den yttersta tiden. Han sade också: »Se till att ni inte låter skrämma er.«

Det yttre kriget med militära medel är vi som nation förskonade från, även om det finns ganska nära oss. Men det finns annat i vår tillvaro som utmanar vår frimodighet och skapar oro och rädsla. Motsättningar mellan olika grupper i vårt samhälle, våld som ibland kommer väldigt nära. Inte ens den kristenhet och kyrka som vi är en del av och som skulle vara en fridens förmedlare är förskonad från strider och motsättningar. 

Den enhet i Kristus som vi önskar och ber om är inte självklar. Splittring finns både inom kyrkor och samfund och mellan dem. Ibland beror denna splittring på djup oenighet i teologiska frågor. Ibland handlar det om bibelsyn och bibeltolkning. Inte sällan gäller det – precis som i samhället i stort – etiska ställningstaganden. 

Jul och nyår är tider för reflektion, för tillbakablick och framåtblickande. Vår Herre Jesus föddes in i en värld av oro, krig, motsättningar, åsiktsskillnader och allt som vi så väl känner igen. Och han förutsade att så skulle det förbli; det var en del av tidens villkor, av tidens tecken. Men han sade också till oss att inte vara rädda och att inte låta oss förledas. Ty han kom till världen med en frid som övergår allt förstånd.

Låt oss be att den friden ska få prägla inte bara julen utan hela det nya året. Och att vi det kommande året både ska kunna bevara den kristna trons enhet och ska få se fred och rättvisa i det i dag terrorutsatta Ukraina.