Från Bibelsmuggling till pilgrimsvandring

Det var inte precis för att ta initiativet till en turistrutt som lutheraner smugglade förbjudna biblar över otillgängliga bergspass i de österrikiska Alperna. Samtidigt riskerade de fängelse och deportering. Bibelsmuggelrutten – den kanske mest dramatiska pilgrimsleden i Europa – är en av många följder av deras hängivenhet till Guds ord.

Vår lilla skara tar flyget från Göteborg till Salzburg och fortsätter med hyrbil till kvarteret på bondgården i Ramsau, på högplatån ovanför skidfantasternas Schladming. Därifrån, från foten av Dachsteinglaciären, ska vi utforska en av bibelsmuggelledens etapper mot Gosau och den stora saltgruvan i Traunstein. Vi planerar också en dagsutflykt till en grotta högt upp i bergen, en grotta där »hemliga protestanter« träffades till förbjudna gudstjänster.

Vi nöjer oss inte med att bära biblar. Vi släpar med oss gitarren också när vi lämnar bondgården efter morgonandakten på höloftet. Det är inte helt lätt att slita barnen från kattungarna på gården. Eller deras nya kompisar, arvtagarna till familjens magnifika smuggelbibel från 1605, samma år som gårdens loge byggdes.

Då kostade bibeln en hel årslön. En mycket bra investering, har det visat sig. Efter så många generationer finns familjen fortfarande med i skaran av entusiastiska kristna i den lutherska kyrkan, eller evangeliska kyrkan, som det heter på tyska. Fast riskerna är förstås inte lika stora längre.

Schladming, nere i dalen, är känt från OS och VM och lockar till sig turister från hela världen.

Men det är inte många som känner till stadens roll i lutheranernas frihetskamp. Schladming totalförstördes i ett stort bondeuppror 1526 – mindre än ett årtionde efter att Luthers skrifter hade börjat spridas i landet.

Lutherbibeln satte mycket i rörelse. Bönderna i alpdalarna tog strid för sina mänskliga fri- och rättigheter. Deras uppror slogs dock ner brutalt. Lutherbibeln förbjöds och protestanterna landsförvisades. Från sent 1500-tal till slutet av 1700-talet.

Och ändå är Schladming och Ramsau fortfarande en högborg för luthersk tro i det katolska Österrike. Bibelsmugglingen bär fortfarande frukt.

I 200 år smugglades biblar från de protestantiska områdena i Tyskland till undangömda alpdalar på andra sidan gränsen. Officiellt uppträdde alla i Österrike som katoliker, det såg motreformationens väktare – jesuitorden – till, med benäget bistånd av polis och militär. Men högt uppe på fjället, i grottor, samlades die Geheimprotestanten(de hemliga protestanterna), till egna lutherska gudstjänster.

Och så läste de Bibeln förstås. På sitt eget språk i Luthers förbjudna översättning. Som var så revolutionär i de styrandes ögon att den bland annat utlöste nationella polisinsatser, tvångsomhändertagande av tusentals barn, deportation av tiotusentals, ny lagstiftning och Europavida krig. Ändå samlade de österrikiska bönderna sitt husfolk vecka efter vecka och läste högt ur Bibeln. Förutsatt att de hade lyckats gömma sina biblar från polisen. Det gjorde de – bondfrun på vår gård berättar att många i Ramsau har familjebiblarna kvar. En smuggelbibel kostade trots allt en hel ko, motsvarande en årslön, så de förvarades väl.

Till exempel i bikupan, eller under en bräda i tjurens bås, platser som poliserna helst undvek under sina räder. En gång blev en bondmora så till sig när hon såg polisen komma, att hon »slog in« den stora bibeln i degen från det pågående brödbaket.

Resultatet av denna idoghet – och detta mod – är förvånansvärt. Längs hela rutten som bibelsmugglarna tog finns det i dag livaktiga kristna församlingar. Inte bara runt Schladming och inte bara bland lutheraner. Pingstvänner, baptister – och även många moderna katoliker – har alla »smittats« av engagemanget för Guds Ord.

Än i dag väljer de flesta föräldrar i området att skicka sina barn till skolans kristendomsundervisning, berättar »vår« bondfru Gundi, som själv jobbar som religionslärare. Till kristna events, som hon är med och driver i Ramsau, brukar det komma sextio till sjuttio barn och tonåringar. Och nere i Schladming är det fullt ös på ungdomscaféet Café Vita-Mine. Där har ungdomar gjort i ordning ett Wohnzimmer(vardagsrum) och håller 48 timmars bönevaka. Inte en gång om året. Utan varenda månad!

Bibelsmugglarnas insats har uppenbarligen lönat sig.

 


Bibelsmugglarleden

Den historiska bibelsmuggelleden över de österrikiska Alperna är cirka 50 mil och går från norr om Donau till södra Österrike. Den är ett minnesmärke över de protestantiska kristnas bibeltrohet.

Den lutherska kyrkan i Österrike, som lanserat leden som pilgrimsrutt, har nu förlängt den ner till Italien och Slovenien och planerar att binda samman den med den tyska Luthervägen. Detta ska bli klart 2019 och ingår i storprojektet »European Cultural Route of Reformation«.

Den österrikiska Bibelsmuggelleden är uppdelad i 29 dagsetapper. Det finns ett brett utbud av guidade turer och möjligheter till kontakt med lutherska församlingar, som uppstod i smugglarnas fotspår.

Information om övernattningsmöjligheter och dagsetapper på tyska: wegdesbuches.eu

Med inslag på engelska: outdooractive.com/en/pilgrim-trail/ramsau-am-dachstein/bibelsteigwanderung/2805340/


Luthers bibel

Åren 1522–1534 utkom Lutherbibeln på tyska för första gången och kunde tack vare den nyuppfunna tryckpressen spridas.

År 1555 slog Katolska kyrkan fast att bara präster fick läsa Bibeln, och 1599 blev personligt bibelinnehav straffbart i Österrike. Biblar brändes i stor skala. Alla »upproriska« fängslades och deporterades, förlorade egendom, arvsrätt – och i tusentals fall sina barn, som placerades i katolska familjer för att »räddas«. I stort sett utrotades den lutherska tron i Österrike. Men i avlägsna bergstrakter frodades »hemliga protestanter«, som de kallades och fortfarande kallas.

Först år 1782 utfärdade den österrikiske kejsaren ett »toleranspatent« som tillät lutherska församlingar. Över en natt uppstod så kallade »toleransförsamlingar« längs bibelsmuggelrutten. De existerade ju redan. I hemlighet.