Framtiden för EFS internationella mission

I mitten av augusti fortsatte 150-årsfirandet av EFS internationella mission. Totalt samlades 52 personer för Missionsforum på Hagabergs folkhögskola under rubriken »Så, skörda och så vidare«. Innan helgen nått sitt slut fanns 52 förslag för vägen framåt gällande det internationella missionsengagemanget.

Direkt efter årets missionärsretreat anslöt representanter från alla EFS distrikt och företrädare för EFS och Salts styrelser till de redan samlade missionärerna, för att i samtal och bön söka vägen framåt. Efter inledning på fredag eftermiddag och en lördag fylld av korta föredrag och påföljande gruppsamtal formulerades 52 förslag för framtidens mission. Dessa processades sedan ytterligare och vid helgens slut sammanställdes tio arbetsområden/inriktningar, som skickades vidare till det internationella missionsrådet för ytterligare bearbetning och till EFS och Salts styrelser.

– Det var fina dagar som kommer bli en bra utgångspunkt för oss på internationella avdelningen samt EFS och Salts styrelser att arbeta vidare kring. Vi har fått känna in rörelsen inför vägen framåt och jag gläder mig över att det synts en tydlig önskan att nå vidare på nya platser. Det ger oss mandat att jobba vidare kring det och även låta det få utrymme i budgetplanering, säger Erik Johansson.