Fokus på Nya sätt att vara kyrka

Tin Mörk, nationell missionssekreterare i EFS är tjänstledig under ett par år för att tillsammans med Björn Gusmark arbeta med Nya sätt att vara kyrka.

I den anglikanska kyrkan i Storbritannien har man haft ett krismedvetande de senaste årtiondena. En ny tid, med nya sociala strukturer och en postmodern livssyn, utmanar de kristna att finna »Nya sätt att vara kyrka« eller »Fresh Expressions of Church«, som det heter där.

Dessa nya sätt att vara kyrka handlar ofta om:

  • att möta och stödja dem som finns utanför kyrkan där de är
  • att lyssna till människor och kliva in i deras kultur
  • att göra lärjungar med ett tydligt centrum i Jesus
  • att bygga församling i den nya kontexten

Det handlar om att »gå till människor och bygga tillsammans med dem«. Att skapa kristna gemenskaper i nya miljöer; på skolor, caféer, bostadsområden, platser där människor redan finns och möts. Dessa nya gemenskaper betraktas som fullvärdiga uttryck för vad det är att vara kyrka. Det handlar inte om att de ska fogas in i det traditionella uttrycket så småningom.

Ett av de nya sätt att vara kyrka som fått stor och snabb spridning i Sverige är »Messy Church«. En form av verkstadskyrka för alla åldrar där deltagarna gör något kreativt, lite »rörigt eller kladdigt« (messy) tillsammans. De firar en enkel gudstjänst och äter en måltid, allt kring ett speciellt tema eller en bibelberättelse.

Sedan några år tillbaka finns ett nätverk i Svenska kyrkan och EFS för Nya sätt att vara kyrka. Nätverket sökte, med Växjö och Linköpings stift samt EFS och Sensus i ryggen, pengar från Svenska kyrkans nationella nivå, inom ramen för »Dela tro – dela liv«. Två personer arbetar nu heltid med detta under 2016–2017. Projektet handlar om att finna och synliggöra olika initiativ i Sverige som springer ur de här tankarna, skapa nätverk för dessa och inspirera till fler Nya sätt att vara kyrka.

I höstens kyrkomöte antogs i en motion om att Svenska kyrkan ska arbeta med Nya sätt att vara kyrka. Detta ger förhoppningar om att det kan bli ett långsiktigt och metodiskt arbete. Se mer på nyasattattvarakyrka.se.