Finns det bevis för att Jesus har uppstått?

Vad säger historikerna om Jesus från Nasaret? EFS-prästen Johan Lundgren djupdyker i frågan om uppståndelsen.

En del människor tror att vi inte kan veta så mycket om Jesus och att det är svårt att säkert belägga att han funnits. Men sanningen är att det inte råder någon tvekan bland historiker att Jesus från Nasaret funnits. Det är faktiskt bättre än så – det finns nämligen starka historiska skäl att tro att Jesus även uppstått från de döda.

Innan vi går in på forskning om uppståndelsen vill jag nämna något om mirakel. När jag bodde i England träffade jag några amerikanska tjejer. De frågade mig om Sverige och jag började med stor inlevelse berätta om mitt hemland. När jag nämnde att vi får se upp för renar på vägarna hände någonting märkligt. En av tjejerna uttryckte bestört: »Va, finns de på riktigt? Jag har alltid trott att de är fantasidjur«. Som norrlänning blev jag förvånad över att hon inte trodde på renar. Sen slog det mig: Tomtens släde dras ju av renar! Det är därför hon trodde att de var fantasidjur. För många är frågan om mirakel i samma kategori som fantasi. Det är inte konstigt om man aldrig varit med om ett eller fått skäl att tro på dem. Det går utmärkt att leva ett liv där man tror att renar är fantasidjur, och det går utmärkt att leva i tron att mirakel inte sker, men båda har faktiskt fel.

Frågar vi runt i våra kyrkor är det förvånansvärt lätt att hitta vittnesbörd om mirakel. Själv känner jag personer som varit med om stora helanden och som fått starka profetiska tilltal. Frågan om mirakel är dock inte bara en fråga om hörsägen, utan har studerats runt om i världen med uppmuntrande resultat. För många kristna är det jobbigt att mirakel inte sker oftare, men för den som förnekar mirakel är det väldigt utmanande att de alls sker.

Vill du läsa mer om detta är Micael Grenholms bok Dokumenterade mirakel en bra grund. För ännu mer djupgående läsning kan jag tipsa om Craig Keeners bok Miracles i två band.

Låt oss nu med öppet sinne se vad forskningen säger om Jesus uppståndelse. Forskaren Gary Habermas är kanske världens största auktoritet på Jesus uppståndelse. Han har utvecklat ett argument för Jesus uppståndelse som han kallar »The minimum facts approach«. Genom att utgå från fakta som över 90 procent av alla Jesus-forskare (alltså inte bara kristna forskare) är överens om, argumenterar han för att Jesus faktiskt uppstått från de döda. Dessa sex faktapunkter är: 

1. Jesus dog genom korsfästelse

2. Lärjungar hade erfarenheter som de trodde var möten med den uppståndne Jesus

3. Det finns inget stort tidsglapp mellan Jesus död och att budskapet om uppståndelsen började förkunnas.

4. Lärjungarna förkunnar budskapet om Jesus uppståndelse och var villiga att dö för sina övertygelser.

5. Jakob, Jesus bror, får uppleva ett möte med Jesus efter korsfästelsen som får honom att bli en kristen.

6. Paulus trodde han såg den uppståndne Jesus och blev en kristen.

Det är förbluffande att till och med skeptiska forskare, som ateisten Barth Ehrman, menar att lärjungarna med flera trodde att de såg den uppståndne Jesus, samt att det är tron på uppståndelsen som är orsaken till att kristendomen kom till. Det är faktiskt så att få forskare vill ta ställning för en alternativ förklaring till uppståndelsen. Genom att titta på några alternativa förklaringar hoppas jag att du förstår varför.

Kan de ha hallucinerat? Hade lärjungarna hallucinerat borde inte alla ha sett samma sak, för man grupp-hallucinerar inte. Vi vet dessutom att judarna trodde på spöken (Matt 14:26) vilket hade passat bättre in med en hallucination än en kroppslig uppståndelse.

Kan Jesus ha överlevt korsfästelsen? Tanken är absurd. De romerska bödlarna kunde sitt jobb och hade Jesus mot alla odds överlevt och mött lärjungarna, hade han varit i skriande behov av vård, långt ifrån vad man skulle kalla en uppståndelse i härlighet. Att det skulle förvandla lärjungarnas liv är otroligt.

Var det hela en lögn och konspiration? Teorin har enorma hål. De hade inget att vinna och allt att förlora på en sådan lögn. Jesus har just avrättats och om de börjar tala om uppståndelse är sannolikheten stor att de också skulle få sätta livet till. Vi måste därför hitta ett väldigt starkt motiv. De klassiska drivkrafterna till brott som pengar, sex och makt/prestige lyser med sin frånvaro. Vi finner heller inget motiv till att skeptikern Jakob, Jesus bror, och motståndaren Paulus skulle byta uppfattning om Jesus.

Försök till naturliga förklaringar till Habermass minimum facts blir bara långsökta spekulationer som inte passar in i det historiska pusslet om kyrkans ursprung. Vågar vi däremot lyfta hypotesen att Jesus faktiskt uppstod från de döda, fogas det historiska pusslet samman till ett rimligt händelseförlopp.

Uppståndelsen förklarar även varför människor två tusen år senare berättar om möten med Jesus, där vi erfar att våra synder blir förlåtna och människors förvandlats. Så tillbaka till frågan om mirakel: Vågar du överväga att de faktiskt kan ske? Kan det vara så att det är sant att Jesus är uppstånden?