Evangeliet växer i Mellanöstern

När vissa frön som sås hamnar på vägkanten eller bland tistlar, medan andra i god jord, är nyckeln i Jesu liknelse om att så brett. I fler än 23 av Mellanösterns länder, där den kristna tevekanalen Sat-7 sänder, sås evangeliets frön just på detta sätt: brett. Då tevesändningarna som skickas via satellit inte kan kontrolleras av myndigheter kommer programmen in överallt där vägarna annars är stängda för hoppets budskap.

Kvinnor stärks via program om sina rättigheter och sunda värderingar. Barn stärks genom bland annat de nystartade och vidareutvecklade skolprogrammen. De kristna stärks genom de gudstjänster och den undervisning som sänds. Förlåtelse, kärlek, mod och hopp talas in i de av konflikter sargade länderna där människorna ropar efter något annat än rädsla och modlöshet och propaganda.

– Vi är inte ute efter att konvertera människor, vi vill visa på Guds kärlek till alla. Det är evangeliet som verkar, inte vi, säger Rita El Mounayer från scenen. Rita är Sat-7:s kommunikationschef, och en av huvudtalarna på den konferens som ägde rum i Saronskyrkan, Göteborg, i slutet av oktober.

Sat-7:s inspirationsdagar bjöd på många vittnesbörd som tydligt visar att evangeliet når fram och växer där hopplösheten är som starkast. Utmaningarna är dock många, och Rita El Mounayer gav förslag på hur vi kan stötta Sat-7:s arbete genom att sprida information om kanalen hemma i våra sammanhang samt bidra med kompetenser och de kontakter vi kan ha. Framförallt önskar hon förbön om ledning och styrka. För Lotta Okkonen, från EFS Säffle, har konferensen gett mersmak och engagemang.

– Att vi i EFS, genom att vara Sat-7:s samarbetspartner, får förmånen att vara del i den mission som når fler än 21 miljoner arabisktalande människor i Mellanöstern är stort. Då är varken de persisk- eller turkisk talande inräknade. Efter dessa dagar i Göteborg kan jag, trots allt ont som sker i världen dela deras hopp för framtiden och glädjen att evangeliet sprids. Jag vill inte bara uppleva det utan vara del av fortsätta så evangeliet brett i Mellanösterns slutna länder, säger hon.