Ett rikt arv med nya förutsättningar

EFS internationella arbete växer. 2010 hade rörelsen drygt tre utsända missionärer, i dag är de 14 stycken. Under årskonferensen berättade EFS internationelle missionssekreterare Erik Johansson om hur gamla relationer vårdas, de nya infallsvinklarna och om de kommande satsningarna.

Under torsdagens internationella eftermiddag i Carlskyrkan fick EFS:arna ett smakprov på något av det som sker inom den internationella missionens område.

Yosief Araia och Temesghen Berhane, från Eritreas evangelisk-lutherska kyrka (ELCE) framförde hälsningar till EFS och påminde om vår långa gemensamma historia och betydelsen av fortsatt samarbete för Guds rikes växt framöver.

Deepa Choudhrie, läkare från Padhar i Indien berättade om Wendela Wigert, en av de svenska kvinnor som kom som EFS-missionär till Madhya Pradesh 1902 och vad hon kom att betyda för många människor där, inte minst för kvinnors situation i den indiska kyrkan.

Axel Andersson, Saltvolontär nyss hemkommen från Burma gav en färgstark berättelse från en minnesvärd tid i Asien.

Harald Emgård, Alingsås, som varje år deltar en månad i TEE-arbetet i Tanzania berättade om hur Gud förvandlar människors liv genom TEE. Många uppmuntrades av Haralds vittnesbörd om hur själavårdssamtal leder till upprättelse och ny kraft för hårt pressade tanzaniska församlingsarbetare.

Familjen Sandahl, som varit i Sverige ett par månader under våren för att föda sitt tredje barn, berättade och sjöng om sin vardag i sydcentrala stiftet i Tanzania.

Peter Karlsson berättade om sin verksamhet vid LMC-kontoret i Arusha och hans två tanzaniska medarbetare Sirieli Pallangyo och Tumsifu David sjöng till Guds ära.

Under fredagens strategipass redogjorde EFS internationelle missionssekreterare för vad som präglat den internationella missionen de fem åren sedan EFS återigen inrättade en egen internationell administration.

Riktlinjer och språkbruk har varit viktiga indikatorer på att EFS vill vara en missionsrörelse som också sänder missionärer.

– EFS som rörelse behöver missionärer, sa Erik Johansson, och det har funnits en stark längtan om att få sända ut fler. Från de 3,6 missionärer som var utsända 2010 är det i dagsläget 14, som sammanlagt har 13 barn. Det känns oerhört roligt!

EFS har också försökt att ta vara på den erfarenhet och kunskap som många pensionerade missionärer har. Dessa seniorvolontärer kan, till en mycket låg kostnad, göra en kortare insats på en alltifrån en månad till ett helt år utifrån respektive partnerkyrkas behov.

För att återknyta och stärka relationen till de systerkyrkor och samarbetspartners som EFS har en lång relation till har mycket kraft lagts på samtal och konsultationer, både här i Sverige och på plats i de olika länderna. I vår gemensamma historia har vi ett ansvar och en möjlighet att tillsammans bygga vidare i evangeliets tjänst. Och det är det som fått vara motivationen för flera av de satsningar som gjorts under senare år:

  • Ett utökat engagemang i Sat-7, det kristna satellitteve-bolaget som sänder över Nordafrika och Mellanöstern.
  • Missionsbåten i Kilomberofloden i sydöstra Tanzania.
  • Återkopplingen till somalier, både i Sverige och internationellt.

I EFS som rörelse finns också ett starkt engagemang för människor i nöd. De senaste åren har inte mindre än 4,5 miljoner kronor samlats in till nödhjälp och katastrofinsatser, nu senast för norra Irak.

På detaljnivå är det mycket som har hänt under de senaste fem åren, men i stora drag är EFS fortfarande samma missionsrörelse med långa trådar bakåt i historien och samtidigt med en framåtblick mot nya verksamheter och områden dit Gud kallar.