Engagerad debatt under årsmötet

Vid årsmötet i Luleå väcktes stor debatt kring styrelsens stadgeproposition som innebär en ändring av beräkningen av antalet ombud till EFS årsmöte. Av de 339 ombuden valde majoriteten att rösta ja till styrelsens förslag.

– Detta innebär att antalet möjliga ombud på årskonferensen kommer minska från cirka 1300 till knappt 800. Men den faktiska minskningen vet vi inte, för väldigt många missionsföreningar skickar inte det antal ombud som de har möjlighet att göra, säger Stefan Svensson, styrelseordförande för EFS.

Bakgrunden till styrelsens proposition var en motion som lades fram för tre år sedan. Efter det fick dåvarande missionsföreståndaren i uppgift att göra en utredning och detta mynnade ut i styrelsens förslag.

Ett annat inslag som skapade stort engagemang var att Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt, berättade att Salts styrelse under året beslutat att inte vara medarrangör på nästa årskonferens.

– Samtalen kring hur vi ska jobba med årskonferenserna har förts i många år och vi upplever verkligen att vi har kommit en bit på vägen, men kanske inte så långt som vi hade önskat. Genom att ta ett kliv tillbaka hoppas vi från Salt att möjligheten att föra samtal kring hur vi ska mötas över generationerna i en framtid ska få bättre förutsättningar, sa Johanna i sitt anförande.

Under årsmötet omvaldes Maria Andersson och Lars-Olov Eriksson, medan Börje Lund och Eyassu Tesfay nyvaldes till styrelsen. Alla fyra valdes för en mandatperiod på tre år.