En välsignad konfirmationssommar

Förra hösten drömde Salts styrelse i Borås om att få göra två konfirmationsläger. Men trots många anmälda och lång kölista var det svårt att våga tro att två läger var möjligt att genomföra.

– Men nu står vi här, sommaren är över och vi har på Sommargården Ekhagen i Borås fått förmånen att ha haft två konfirmationsläger. Sammanlagt fick vi konfirmera 44 konfirmander, säger Elin Lindvert genom konfirmationsledarna i Lutherska missionskyrkan Borås.

Utöver konfirmanderna har tio faddrar (före detta konfirmander på Ekhagen) varit involverade, fått fungera som hjälpledare samt fått undervisning och växa i sin tro.
Lägren var tre veckor långa och har haft innehåll som morgonbön, lektioner, smågrupper, bönegrupper, äventyrsaktiviteter, kvällsaktiviteter och aftonbön. Konfirmanderna har bott ihop, delat livet, diskuterat livsfrågor och trosfrågor samt vuxit som individer, både genom undervisning och praktiska övningar som höghöjdsbana och äventyrshajk.
– Vi konfirmandledare har fått bevittna hur många ungdomar kommit till tro och hur deras föräldrar har fått ta del av det kristna budskapet. Vi hoppas, tror och ber för att sommarens konfirmander och deras föräldrar fortsätter att finnas i vår församling i vårt framtida arbete. Det får ni gärna vara med oss och be för.