En resa i Bonhoeffers fotspår

Efter fyra dagars resa i Polen och Tyskland i teologen, författaren och motståndsrörelsekämpen Dietrich Bonhoeffers fotspår är det enkelt att förstå varför hans civilkurage och hjältemodiga insatser under andra världs­kriget är värda att uppmärksamma än i dag.

Med på pilgrimsresan i Bonhoeffers fotspår är ett tjugotal deltagare med varierande förkunskap om hans livsgärning. Efter att ha åkt buss och färja från Sverige är det äntligen dags för vårt första stopp. Vi befinner oss i en trädgård i Szczecin i nuvarande Polen nära den tyska gränsen, som fram till år 1945 var tyskt territorium. På denna plats fanns tidigare Finkelwalde, Bekännelsekyrkans hemliga och illegala teologiska seminarium i antinazistisk anda som startades eftersom all övrig teologisk utbildning tagits över av staten. Dietrich Bonhoeffer ansvarade för arbetet ända fram till att Gestapo stängde ner det år 1937. Hans klosterliknande tid vid Finkenwalde, där de 25 seminaristerna levde i nära gemenskap och brödraskap, var inspirationen till hans välkända böcker Efterföljelse och Liv i gemenskap

Under många år var denna plats bortglömd, men sedan 2012 finns det en trädgård för tystnad och meditation dit tusentals besökare kommer varje år för att reflektera och minnas Bonhoeffers gärning.

– Det var inte enkelt att vara en lärjunge till Jesus under denna tid. För många kristna var det inte ett problem att vara emot andra nationer och människor; de kallade sig lärjungar till Jesus, men samtidigt var de emot andra människor. För Bonhoeffer var det tydligt att detta var omöjligt, berättar prästen från den lokala lutherska kyrkan som guidar oss genom trädgården.

Efter ett tänkvärt besök kör bussen vidare mot Tyskland med Berlin som destination. I Berlin målas en mångfacetterad och färgsprakande bild upp av den engagerade och överlåtna person Bonhoeffer var både före och under kriget. Vi besöker bland annat hans barndomshem, kyrkan där han tjänstgjort som konfirmandledare och ett informationscentrum om den tyska motståndsrörelsen i Nazisttyskland. Vi guidas av olika kunniga Bonhoefferexperter och får bland annat höra om hur Bonhoeffer växte upp i en högborgerlig och intellektuell familj, där läsaftnar och musik ofta förekom i hemmets salong.

När Bonhoeffer berättade för sin far, en framstående psykiatriker, att han skulle bli präst, misstyckte fadern eftersom att han ansåg att kyrkan var förlegad. Bonhoeffers svar ska ha varit att om kyrkan var omodern, då får han väl reformera den. Fram växer bilden av en man med en levande innerlig tro, starkt civilkurage och en fascinerande klarsynthet.

Redan två dagar efter att Hitler blev installerad som rikskansler år 1931 höll Bonhoeffer ett radiotal där han kritiserade Hitler och varnade tyskarna, med konsekvensen att sändningen avbröts mitt i en mening. Några år senare började Bonhoeffers engagemang i motståndsrörelsen inom kyrkan och han gjorde offentliga uttalanden mot Hitlers förföljelse av judar.

I dag är minnesplatsen och informationscentret för motståndsrörelsen belägen i Benderblock i Berlin, i samma byggnad varifrån statskuppsförsöket Operation Valkyria leddes den 20 juli 1944. Vid denna tidpunkt befann sig Bonhoeffer redan i fängelse i Berlin efter att ha blivit arresterad av Gestapo året innan. Men efter Operation Valkyria anklagades han för att vara delaktig i planeringen och dömdes till döden i en ståndrätt. Den 9 april 1945, bara några få veckor innan Sovjetunionen intog Berlin och Tyskland kapitulerade, avrättades därför Dietrich Bonhoeffer vid 39 års ålder. Han hängdes naken tillsammans med två andra män på gården till koncentrationslägret i Flossenbürg.

Dagen efter besöket på informationscentret för motståndsrörelsen, när jag går längs ett turiststråk i ett soligt Berlin, reflekterar jag fortfarande över vad vår guide sa till mig.

– Åk hem till Sverige och berätta om dessa människor och vad de behövde gå igenom i sina liv.

Han berättade för mig om sin oro över att många i dag avfärdar historiska fakta om andra världskriget som »fake news« (påhittade nyheter), och hur han är genuint orolig över den nuvarande politiska situationen i Tyskland och Europa, med växande främlingsfientliga partier på flera håll. Tidigare var han lärare, men nu är det hans livskall att vara guide och hålla motståndsrörelsens berättelser levande för att historien aldrig ska upprepas.