En omgång Monopol, dikt och missionsiver

Kreativiteten flödade på Salts årsmöte.

Tidigare har Salt – barn och unga i EFS haft sitt årsmöte i samband med EFS årsmöte. I år hade dock Salt årsmöte på egen hand den 11 maj i Lötenkyrkan i Uppsala. Närvarande var ungefär 50 personer, varav 29 ombud från hela landet. 

– Stämningen var god och årsmötets delar presenterades på kreativa sätt i ett sätt att försöka närma sig målgruppen. Exempelvis redovisades verksamhetsplanen genom en dikt, och den ekonomiska redovisningen skedde med hjälp av en omgång Monopol. Det fanns en glädje i att få påverka och vara med, säger Salts vikarierande generalsekreterare Amanda Vadian. 

Tillsammans fattade årsmötet beslut om att undersöka möjligheten till internationell bibelskola tillsammans med EFS. Budgeten antogs med en ny pott på 50 000 kronor som man kan söka ur för att göra missionsprojekt. 

På kvällen firades en gudstjänst tillsammans med LUK 24 Unga vuxna i Löten. Predikant på det mötet var S:ta Clara kyrkas tidigare evangelist River Blom som inspirerande kring hur vi lever mission. 

– Vi kan konstatera att det har varit ett bra år för Salt där jag särskilt vill lyfta fram barnledarresan till Tanzania. Nu ser vi med glädje fram emot vad Gud vill göra genom Salt i framtiden, säger Vadian.