En Gud för alla generationer

EFS och Salts årskonferens 2022 får norskt besök av »TV-pastorn« Egil Svartdahl. Hans hjärtefråga handlar om en kyrka för alla generationer.

Egil Svartdahl har en lång erfarenhet inom Pingstkyrkan i Norge och har bland annat varit föreståndare i Filadelfiakyrkan i Oslo. Nu har han hunnit bli 68 år och i sin bok Ge det vidare talar han om vikten av att församlingar tar hand om nästa generation.  

– Min största utmaning som pastor har varit: »Hur bygger vi en kyrka för alla generationer?«. Så jag ville skriva ner mina både bra och dåliga erfarenheter. Och jag väntade medvetet tills jag kunde skriva »vi äldre« och inte »ni äldre«, säger han med ett leende.

I boken pekar han ut generationen 20–40 år som en särskild nyckelgeneration för kyrkans framtid och tillväxt. 

– Om den generationen finns på plats, får vi deras barn och deras föräldrar på köpet. En kyrka för alla helt enkelt. Den generationen är inte bara förfriskande utan den erbjuder också bärkraft i form av tid, tjänst och ekonomi. En viktig påminnelse är också att vi tror på alla generationers Gud, som presenterar sig själv som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

Men hur gör man då för att få den generationen att trivas och bli kvar i församlingen? 

– Bland oss äldre talar man ofta om trofasthet som ett sätt att hålla ut och bli kvar. Men trofasthet handlar enligt mig desto mer om att rusta upp, ge vidare ansvar och fostra nästa generation. Det kan vara svårt och smärtsamt när man varit med och styrt allt en längre tid, men då får man påminna sig om att det finns ett högre mål. Och det är definitivt »värt priset« att få se nästa generation komma fram, säger Egil och talar då utifrån egna erfarenheter från Filadelfiakyrkan i Oslo.

Han gör också en liknelse med julfirande inom familjen. 

– Vi har fem egna barn och förut var det alltid vi som satte menyn, pyntade hemmet och bjöd hem till oss. Nu, när de har etablerat egna familjer, är det vi äldre som blir hembjudna. Vi varken dukar, pyntar eller bestämmer menyn längre. Jag är fortfarande pappa – men på ett annat sätt. Det är på något vis en naturlig utveckling och det tankesättet tycker jag vi behöver få in i kyrkans ledarskap också. Att vi i rätt tid ger unga människor chans att få leda och få ansvar. 

Under EFS och Salts årskonferens i Helsingborg kommer Egil att hålla en kvällspredikan och ett seminarium just kring tematiken »Ge det vidare – en församling för alla generationer«. 

– Jag ser jättemycket fram emot detta och att få träffa alla EFS:are. Och jag ser fram emot att få förmedla det glädjefyllda budskapet att vi har en Gud för alla generationer och en Gud för hela livet. Jag blir aldrig för gammal och jag är aldrig för ung – det är inspirerande!