ELCM beslutar att prästviga kvinnor

Erik Johansson och Anna Claesson från EFS internationella avdelning har nyligen varit i Malawi för att delta i kyrkomötet för ELCM (Evangelical Lutheran Church in Malawi).

Under mötet antogs en ny konstitution för kyrkan som bland annat innebär att det under de kommande tre åren kommer bildas tre stift. Sedan grundandet av kyrkan i början på 80-talet har Joseph Bvumbwe varit biskop. Under kyrkomötet meddelade Bvumbwe att han ämnar gå i pension 2021 och det ska därför väljas tre nya biskopar innan dess. Den nya konstitutionen innebär också att kvinnor kommer att kunna vigas till präster inom ELCM.

– Även om det var en del diskussioner så var det en stor enhet bland kyrkomötets delegater om den nya konstitutionen, säger Anna Claesson.