Ekumenisk ungdomsledarkonferens i november

20–22 november hålls en nationell ungdomsledarkonferens i Linköping under temat ”Kallad”.

”Som ledare i kyrkans ungdomsarbete står vi inför stora utmaningar. Hur ska vi vinna en ny generation för Kristus? Hur kan vi hjälpa varand­ra till frimodighet och andlig tillväxt? Hur kan vi utmana varandra att sträcka oss vidare till nya människor och subkulturer? Och hur kan vi leda oss själva, så att vi får brinna utan att samtidigt bli brända?”

Med dessa ord inbjuder Salt, Pingst Ung, Equmenia, EFK, SAU och Frälsningsarmén till en nationell ungdomsledarkonferens i Linköping den 20-22 november. Det övergripande temat är ”Kallad” och seminarier kommer att erbjudas utifrån de tre spåren Mission, Ledarskap och Resurser i Guds rike.

Inspirationen till konferensen kommer från det nationella söndagsskolnätverkets arbete med ekumeniska barnledarkonferenser. Samtidigt är det inte tal om någon kopia av dessa, utan initiativet kan ses som ett uttryck för den samsyn arrangörerna upplever i centrala frågor kring den kristna tron och kring de lokala ungdomsledarnas vardag.

Totalt kan man ta emot cirka 700 deltagare. Anmälan kan göras från den 1 juli och det är först till kvarn som gäller. För mer information, se www.kallad.se.