EFS vill se missionsarbetet växa

Ett av målen för EFS internationella mission är att inom två år ha ökat antalet utlandsmissionärer till 20 stycken. För EFS Sverigemission under samma tidsperiod är ett av målen att verka för att minst fem nya gudstjänstfirande gemenskaper i Sverige startas.

Att EFS är en missionsrörelse går inte att ta miste på. Hela tiden finns ett fokus på att nå fler människor med evangeliet och hjälpa dem att erfara Guds kärlek på bästa sätt. Detta görs genom evangelisation, utbildningar av olika slag och diakonala insatser.

Tin Mörk och Erik Johansson är EFS två missionssekreterare och ansvarar för EFS missionsarbete nationellt respektive internationellt. De menar att det finns en längtan inom rörelsen efter ett växande missionsarbete. För att möjliggöra det behövs mer resurser. Detta är en av anledningarna till att EFS nu erbjuder människor att bli, vad de kallar, Missionsbärare.

Att bli Missionsbärare innebär att regelbundet be för EFS mission och  och att varje månad ge ett valfritt belopp.

– Att vara månadsgivare är i sig inte nytt, den möjligheten har funnits länge. Skillnaden nu är att återkopplingen blir tydligare och mer frekvent, säger Erik Johansson.

I gengäld och som ett tack får varje missionsbärare samtliga nummer av Budbäraren, återkommande bönemejl och nyhetsmejl samt en tackgåva lagom till jul. Dessutom får de förmånliga rese­erbjudanden till de platser där EFS arbetar för att se med egna ögon hur gåvorna används.

Vad är poängen med att bli Missionsbärare?

– Vi vill att människor ska känna att de blir mer delaktiga i missionsuppdraget, både i bön, i givande och i konkret kontakt med det som görs.. Vi vill knyta dem närmare verksamheten så att de förstår att de gör skillnad i människors liv. Vår önskan är att de verkligen ska vara vad namnet pekar på: Missionsbärare.

EFS båda missionssekreterare hoppas att erbjudandet om att bli missionsbärare ska ge förutsättningar för ett växande missionsarbete, även bland människor utanför EFS.

– Det finns många som brinner för mission och vi vill visa dem att genom att stödja EFS så stödjer de ett missionsarbete som är grundat på lång erfarenhet, stor kunskap och en kärlek till Guds ord och till människor, säger Erik Johansson.