EFS-medlem får kungligt pris

Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har tilldelat docent Karl Axel Lundqvist ett pris på 45 000 kronor ur Anders Diös fond för svensk hembygdsforskning. Motiveringen löd: »För hans viktiga undersökningar av den folkliga fromheten inom lokala väckelserörelser, vilka framlagts i en rad studier av Evan­geliska fosterlandsstiftelsen.«

Karl Axel har ett mångårigt förflutet som EFS-predikant och präst och har även varit kyrkoherde i Skellefteå landsförsamling.