EFS åter på bokmässan

Efter sju års frånvaro var EFS och Budbäraren tillbaka på den stora bokmässan i Göteborg. Montern, där det tidigare år erbjudits fottvätt för besökarna, var denna gång fylld av det senaste årets bokutgivning.

Det blev ett varmt välkomnande från både bokbransch och privatpersoner. Två helt nya böcker presenterades vid olika tillfällen: Den ena var Ezra Gebremedhins »Må detta nå monsieur Stjärne« som är en utgivning av brevväxlingen mellan EFS missionär Per Stjärne och den etiopiske kejsaren Haile Selassie. Den andra var Magnus Perssons debutbok i serien Re:formera, »Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken«. Inte minst den senare väckte stor uppmärksamhet, bland andra närvarade ärkebiskop Antje Jackelén vid den välbesökta bokpresentationen.

Mittemot EFS fanns ELM Bibeltrogna vänner med sitt förlags monter, där Daniel Ringdahl presenterade sin debutbok »Inte så bara« som handlar om reformationen. Han konstaterade:

– Det är glädjande att EFS ger ut böcker på nytt. För båda våra organisationer är Carl Olof Rosenius, »den lille reformatorn«, viktig, och han utövade en stor del av sitt ledarskap genom tidningen Pietisten. Med de senaste böckerna från såväl EFS Budbäraren som BV-förlag revitaliserar vi det lutherska arvet och försöker peka på vad som fortfarande har bäring i vår tid. Där står vi på gemensam mark och kan båda lära av och uppmuntra varandra.

Bokmässan dominerades som vanligt av de största förlagen men även av Svenska kyrkan som i år hade två scener och ett mycket omfattande program, inte minst utifrån reformationsjubileet. EFS-veteranen Martin Nilsson var på plats under mässan och uttryckte sin glädje över att bokutgivning upptas igen.

– För EFS är det bra att vara här nu när det börjat ges ut fler böcker. Det hade varit roligt om vi kunnat få vara med på Svenska kyrkans torg och kanske fått någon tid på deras scen. Sedan har det kanske större betydelse i nuläget att visa upp sig för andra förlag och branschfolk än just de vanliga mässbesökarna där majoriteten kommer från närområdet.

EFS Budbärarens senaste titlar

 • Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken
  Magnus Persson
 • Tillbaka till friheten – att tänka lutherskt i dag
  Tomas Nygren
 • Må detta nå Monsieur Stjärne!
  Ezra Gebremedhin
 • Bortom bergen – med glädjebud till Oromofolket i Etiopien
  Gamachu Danu & Eskil Forslund
 • Mission i omvandling – EFS arbete i Tanzania
  Klas Lundström
 • Det stora uppdraget – EFS mission 1866–2016