»Död åt ytligheten, men leve utvecklingen«

Stefan Holmström funderar vidare på kyrkans behov av att ta vara på online-möjligheter.

Christoffer Abrahamsson skriver en viktig teologisk reflektion om webbsända gudstjänster och skärmens risker i Budbäraren #7 2020, »Att leva i en kris, utan att gå in i en ny«. Jag känner igen frestelserna men vill lyfta några fler perspektiv i anknytning till en artikel av Carey Nieuwhof, pastor i en kanadensisk sökarinriktad kyrka. Han skriver regelbundet om kyrkotrender. 

Nieuwhofs tes är att Coronapandemin egentligen bara snabbar på en utveckling som pågår och att den kyrka som inte ser nödvändigheten av att ta vara på online-möjligheterna har en sämre framtid: »Kyrkorna kommer att bli digitala organisationer med fysiska mötesplatser«. Liksom Abrahamsson tror jag inte att det är ett hälsosamt och önskvärt mål för den kristna kyrkan, men Nieuwhofs utmaningar och möjlighetstänkande är värda att ta på allvar. Kristen tro och kristet liv handlar alltid om att både gå mot och gå med den rådande kulturen. Att avslöja det demoniska och använda de gudagivna nya möjligheterna.

Låt mig nämna fyra möjligheter:

1. Att låta de som inte kan komma till kyrkan vara med via videolänk. Inte anpassa formen för att den ska funka för tittaren, men som ett sätt att vara med liksom i en bänkrad vid sidan om. Vartefter kommer alltfler avsidestagna att kunna streama. Viktigt för givandet! 

2. Att erbjuda bra undervisning ”on demand”, det vill säga när någon har tid och önskar se den. För enskilda, för hemgrupper, för kurser som Alpha. 

3. Att ge möjlighet för anställda och ideella att vara med på exempelvis planering även om man inte kan vara med fysiskt vid just det tillfället. Att rentav ha vissa sammanträden/möten via video. 

4. Att multiplicera goda seminarier och konferenser i ett avlångt land. EFS på Metallgatan i Ängelholm har varit föregångare i detta genom sin tv-kanal. 

Ingenting kan ersätta fysiska möten. Vår bönegrupp har överlevt våren tack vare Google Meet. Vår bibelsökargrupp har Zoom-utvecklats. Men hur härligt och viktigt har det inte varit att kunna mötas fysiskt några varma sommarkvällar! Att se ögon och minspel live. Så målet behöver vara en inkarnerad gemenskap med digitala möjligheter. Utmaningen är att detta kräver kreativitet och kompetens och att kvalitet kan kräva kostsam utrustning. Men i och med att mobilkamerorna blivit allt bättre kan även det mindre sammanhanget åstadkomma stora saker. Och hur många tycker inte att video och digital teknik är hur kul som helst. Låt oss ställa det i skaparens och evangeliets tjänst. Död åt ytligheten, men leve utvecklingen.