»Det stärker tydligt vår akademiska position«

Hallå där Kjell O Lejon…

… rektor på Johannelunds teologiska högskola, som fått utökad examensrätt.

Vad innebär det?

– Att vi nu kan starta två program på avancerad nivå, vilket innebär att våra studenter kan ta såväl magister- som masterexamen i teologi hos oss.

Varför valde ni att ansöka om den här examensrätten?

– Jag har sett det som mitt uppdrag att utveckla och stärka Johannelund som akademiskt lärosäte, så att förbereda för, och ansöka om, fler examensrätter har varit en del i detta arbete.

Vad innebär den nya examensrätten för Johannelunds framtid?

– Det stärker tydligt vår akademiska position, såväl nationellt som internationellt. Vi får en bredare bas att bygga vidare på och våra studenter kan komma ut i tjänst ännu bättre förberedda.