Det är lojaliteten det handlar om

I Budbäraren 04/2016 förvånas Bengt Gustavsson över Berne Perslidens råd i debatt­artikeln, Har valberedningen förmedlat vad som gäller? och menar att Persliden gett fel information i flera delar. Här ger Berne Persliden sin kommentar.

Det verkar som om liknelsen av »riksdag–regering« jämfört med »årsmöte–styrelse« ställer till mer problem än skapar klarhet för Gustavsson. Avsikten var att visa på att riksdagen har offentlig debatt medan regeringens debatt inte är offentlig. Debatten är med andra ord inte över bara för att den sker i regeringssammanträdet eller styrelserummet. Om det inte får finnas olika synsätt i en styrelse skulle ju förfarandet med reservation vara meningslöst. Det vet Gustavsson också. Men för att ha ett sunt styrelsearbete behöver den diskussion som finns inom styrelsen stanna där. Annars vågar man inte yttra sig, speciellt i känsliga frågor. Det är det som lojaliteten handlar om.

I min debattartikel har jag tydligen »gett fel information i flera delar« menar Gustavsson. Det är ju allvarligt men jag kan fortfarande inte hitta felen. Bäst är väl att träffas vid nästa styrelseutbildning för att reda ut eventuella missförstånd.