Den förlorade miljonen

Det är utmanande tider för EFS ekonomi. Anslaget från Svenska kyrkan minskar i år med en miljon kronor, trots att EFS ansökte i nivå med tidigare års anslag. Anledningen är att Svenska kyrkan har dragit tillbaka det uppdrag som Johannelunds teologiska högskola haft – att ge den ettåriga pastorala utbildningen till studenter som ska bli präster i Svenska kyrkan. Kostnaden för utbildningen kvarstår emellertid, eftersom den fortfarande ges till studenter som ska bli präster inom EFS. Framför allt påverkas Johannelund av det minskade anslaget, men eftersom högskolan ingår som en del i EFS ekonomi påverkas den totala ekonomin.

– Johannelund utbildar varje år många präster som kommer att ha tjänst i Svenska kyrkan eller i EFS. Det är en viktig utbildningsplats för EFS, men också för svensk kristenhet, säger Kerstin Oderhem, missionsföreståndare för EFS, och hon fortsätter:

– Vår kallelse har alltid varit att dela berättelsen om Jesus med människor. Det gör vi bland annat genom att utbilda präster, sända missionärer och att vara med i olika missionsprojekt. Allt det kostar pengar.

Nyligen sändes in- samlingsgalan »Se Be Ge« med fokus att återställa det egna kapitalet. Trots det når EFS inte upp till det budgeterade insamlingsmålet.

– Det är viktigt att EFS har kapital för att kunna ta ansvar för de anställda både i Sverige och utomlands, för underhållet av fastigheter, samt inte minst för de långsiktiga åtaganden vi har gentemot våra internationella samarbetspartners, säger Annika Gunnarsson, EFS ekonomi- och personalchef.

– Balansen mellan att satsa och att ansvarsfullt ta hand om det vi har behövs. Vi har ansvar för många människor och då måste vi också ha en ekonomi som skapar trygga
förutsättningar, säger Kerstin.

Om EFS inte kan ersätta miljonen från Svenska kyrkan med någon annan intäkt kommer verksamheten att behöva skäras ned i motsvarande omfattning.

– Vårt mål är att samla in den extra miljonen genom gåvor under 2017, säger Kerstin.