Demokrativillkor för trossamfund ses över

Den tidigare S-ledda regeringen lade under hösten fram en omdiskuterad proposition som innefattade demokrativillkor för trossamfund som söker statligt bidrag. Nu har den nytillträdda borgerliga regeringen dragit tillbaka propositionen. Förslaget har väckt debatt i kristen media, och flera samfundsledare har kraftfullt ifrågasatt propositionen. Frågan kommer troligtvis tas upp igen, men då i ny utformning, enligt den nye socialministern Jakob Forssmed (KD). I en intervju i tidningen Dagen säger han att stödet för demokrativillkor fortfarande är starkt, men att man vill se över utformningen av villkoren och inte forcera fram en lagstiftning, som fått så kraftfulla protester från olika kyrkor. Forssmed säger vidare att han ser fram emot en dialog med trossamfunden och civilsamhället angående de statliga bidragen.