Debatt och beslut på kyrkomötet 

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, sammanträdde i Uppsala för sin andra session i slutet av november. 

251 ledamöter från 13 nomineringsgrupper avverkade många ämnen under tre långa sammanträdesdagar. Motion 83, Obehörigförklaring av präster som diskriminerar, även kallad »avkragningsmotionen«, skrevs av Socialdemokraternas gruppledare Jesper Eneroth. Där föreslogs en utredning av kyrkoordningen: att den som diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning – till exempel genom att avstå från att viga ett samkönat par enbart för att de är av samma kön – ska kunna förklaras obehörig som präst. Svenska kyrkans biskopar saknar rösträtt i kyrkomötet, men sex av dem vädjade om nedröstning av motionen och uttryckte en önskan om att alla präster ska viga samkönade par av glädje och fri vilja. Efter en nästan tre timmar lång debatt avslogs motionen med knapp marginal. 

Flertalet andra motioner röstades igenom, bland annat att tillåta kyrkliga begravningsbyråer som näringsverksamhet i Svenska kyrkan och att församlingsbyggande ska få större utrymme på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. En sänkt valbarhetsålder för församlingsråd ska också utredas – 16 år är förslaget, istället för nu gällande 18 år. Ett annat beslut som togs var att belysa de kristna storhelgernas betydelse genom en nationell informationskampanj. Kyrkomötet beslutade även om att ta avstånd från omvändelseterapi och all form av verksamhet som syftar till att bota eller omprogrammera sexuell läggning eller könsidentitet.