Corona, varför?

I Gamla testamentet kan man till exempel läsa om hur gräshoppssvärmar åt upp grödor för människor och att det skulle vara ett straff för att folk vände sig bort ifrån Gud. I dag har vi genom åren varit med om hemsökelser som drabbar oss hårt också. Spanska sjukan tog många liv. Olika svåra sjukdomar har härjat bland folk och nu har vi covid-19 som är vår tids farsot och som sprider oro och innebär att livet känns tungt. Ekonomin drabbas, många blir sjuka, deprimerade och känner hur framtidstron får sig en knuff. Varför kommer de här epidemierna med ojämna mellanrum? Många verksamheter stängs och vi måste isolera oss för att inte sprida smittan vidare. En tung tid. Vi kan inte träffas i de gemenskaper vi brukar.

Vi som brukar gå i kyrkan funderar på orsakerna till dessa epidemier. Kan det verkligen vara så att det här är något vi måste genomlida för att vi låter onda makter få styra vår tillvaro, har vi glömt något viktigt? Kan det här vara en påminnelse för oss för vad som är gott i livet och som vi vänt oss ifrån? Har vi vänt Gud ryggen och släppt fram onda makter i stället?

Vi ställer frågan till prästen i kyrkan. Finns det belägg för tankarna att bortvändhet från Gud kan innebära att onda makter får tillträde i våra liv i stället? Hur bör vi möta folks tankegångar? Ska vi säga att så här går det när man överger Gud? Ska vi på det viset föda dåligt samvete hos folk? Varna och trycka ner? Eller erbjuda något gott? 

Visa på erbjudandet som vi får om ett gott liv där hoppet är en dominerande tanke för oss människor, en vid makt som hjälper oss att leva bra tillsammans, att inte bara hitta fel på andra utan se till människors goda egenskaper i första hand!

Visa på det goda evangeliet som Jesus genom sin vandring på jorden gav oss. Han vet ju hur det är att vara människa med alla dess frestelser och besvär! Kan vi kanske hjälpa till att föda hopp om en bättre värld genom att peka på Jesu exempel på hur han till och med gav sitt liv för oss. 

Ja, många frågor som väl ingen människa kan svara entydigt på, men visst kan man fundera? Gode gud, hjälp!