Blåsmusiken på missions­uppdrag i Tanzania

Ulf Ekängen, missionär i Dodoma Tanzania, har länge haft en önskan att få hjälp av blåsare från Sverige för att inspirera de blåsare som finns i hans område. I juni arrangerade EFS och Salts centrala musikutskott en missionsresa i musikens förtecken till Tanzania.

Ulf Ekängen, missionär i Dodoma Tanzania, har länge haft en önskan att få hjälp av blåsare från Sverige för att inspirera de blåsare som finns i hans område. I juni blev det äntligen dags. I samband med EFS 150 år av internationell mission arrangerade centrala musikutskottet en missionsresa i musikens förtecken till Tanzania.

Resans första del var en övningshelg vid årskonferensen i Södertälje i maj under Mikael Lenbergs ledning. Han har tidigare varit musiklärare och missionär i Tanzania och blev därför det självklara valet som resans blåsledare. Ett av styckena som övades var »Mambo, sawa, sawa« som vi också lärde oss sjunga på swahili. Budskapet i sången är att allt blir väl om vi lägger det i Jesu händer. Sången kom att bli lite av en signaturmelodi då dess budskap blev tydligt flera gånger under resan. Ett exempel på Guds ingripande inträffade redan på resans avresedag då en tågförsening hotade att halvera gruppen.
– Jag är mer beroende av Gud här än hemma, reflekterar Simon Preston, 14 år från Örnsköldsvik.

Gruppen bestod av elva svenskar som, utifrån Ulfs gedigna program, fick spela på gudstjänster, skolor och andra platser. Viktigast var de dagliga övningarna med de tanzaniska blåsarna som ledde fram till en mycket uppskattad avslutande musikgudstjänst. Höjdpunkten var när den yngste musikanten, 12-årige Evans från Kondoa, med stor säkerhet spelade ett trumpetsolo med ackompanjemang av orkestern. Biskopen höll en andakt om att detta med blåsmusik var viktigt att uppmuntra inte minst för att det är något som knyter samman alla åldersgrupper. I orkestern var den yngste 12 år och äldst var några herrar i 75-årsåldern. Ulf Ekängen berättade efter första dagens övning att han hört några av de yngsta musikanterna säga:
– Det är tur att vi börjat blåsa så här tidigt, då kommer vi att bli gamla, det ser man ju på »vitingarna«.