Bildreportage: Kyrkan utan tak

Budbäraren har besökt Sukktawa i Indien, en av många mindre orter i Indien där kristna församlingar växer fram med stor kraft.

Vi kommer hem till evangelisten Mahesh Kumre och hans familj, som varje söndag i drygt 20 år har upplåtit sitt hem för gudstjänst och bön. I början kom ett tiotal personer – i dag kan en vanlig söndag innebära 200–300 personer i det lilla men färgglada vardagsrummet. I flera år har församlingen drömt om en egen kyrkobyggnad och nu är det på god väg att bli verklighet.

Innan vi lämnar paret Kumres hem blir det en bönestund. Bönen är stillsam men ändå kraftfull. Erik Johansson, som jag reser med, avslutar med att be för paret Kumre och församlingen. 

I ett av vardagsrummets fönster ligger ett par biblar, några sångböcker samt ett kors som vittnar om att rummet även fungerar som gudstjänstlokal.

Erik Johansson samtalar med Lakshmi Kumre, Mahesh Kumre och George Thomas (GT) Biswas, kyrkoherden i Padhar. Det är svårt att se framför sig att hundratals personer kan rymmas i det lilla rummet. 

– Vi har haft det väldigt trångt. När nya byggnaden kommer kan vi sitta mycket skönare och vi kommer att kunna tillbe Gud på nya sätt. Vi har också planer på att arrangera barnmöten, ungdomsmöten och seminarier. Vi får en lokal som är användbar på ett helt annat sätt, säger Mahesh.

Från början är huset ägt av Gulab Kumhre, Mahesh pappa, och han bor fortfarande kvar i huset. Han är numera kristen efter att tidigare ha varit hindu. En bit in i vårt besök kommer han fram ur det inre rummet för att hälsa på oss.

Det är en stolt kyrkoherde i form av GT Biswas som visar Erik Johansson det pågående kyrkobygget. Processen har gått lite upp och ner och varit igång ett par år. Kyrkan blir till verklighet tack vare generösa gåvor från olika håll i världen, församlingens eget givande och Padhars församling ett par mil bort. Nu saknas i princip bara taket. 

– Det är många som har bett för det här och bara Gud vet när kyrkan står helt klar, men vi närmar oss verkligen steg för steg, säger Biswas.

»Helt fantastiskt att se att det växer upp en kyrka i en by där det tidigare inte fanns någon. Jag var här när de hade säkrat tomten, tittade och hade en bönestund. Nu står kyrkan där, inte helt färdig
men väldigt bra på väg.«
Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare