Bibelskolorna är äntligen igång

Skolornas önskan är att vara till välsignelse för hela region Väst.

Nu har Bibelseminariet startat med ett femtontal elever med olika bakgrund och åldrar inne i centrala Göteborg. Detta i sig är ju mycket glädjande, men Bibelseminarium Göteborg är så mycket mer än en bibellinje. Genom att vi en dag varje vecka, samt tre hela temaveckor per termin, erbjuder helt öppna samlingar, blir det en möjlighet för alla i regionen att kunna få del av tillfällen till fördjupning och andlig förnyelse.

Lärare som Per-Eive Berndtsson, Stefan Börjesson och Sofia Svensson tar i bibelskolan upp ämnen som rör vid allt från kyrkohistoria och nådegåvor till vardagsmission, bön och andlig förnyelse. Bibelseminarium Göteborg är ett samarrangemang mellan EFS i Västsverige, Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg och Hjälmareds folkhögskola, och stöttas dessutom från alla EFS-sammanhangen i och runt Göteborg.

Även Bibelskolan »Kropp och själ« på Hjälmareds folkhögskola är i full gång. Tolv elever från när och fjärran i åldrarna 19–71 år ser fram emot att få fördjupning, gemenskap och verktyg för livet – eller som någon uttryckte det »hitta mitt bästa jag i Jesus« – under det kommande läsåret. Vi tackar Gud för våra båda Bibelskolor och ber att de ska vara till välsignelse för varje enskild deltagare och lärare, men även för vår region i stort.