Bibelläsning hjälpte i Samis kamp mot ångest

Efter flera år av sökande efter något som kunde bota ångest och social fobi började Sami följa Jesus. När han sedan började läsa Bibeln märkte han hur han förändrades och blev läkt inuti.

Sami kände sig helt förstörd inombords. Efter en traumatisk upplevelse för några år sedan led han av social fobi och ångest. Han behövde hitta ett sätt att lindra ångesten på och började intressera sig för det ockulta. Något som resulterade i att han prövade olika sorters meditation och yoga. Och visst upplevde han en förbättring, men den var bara kortvarig. Så snart Sami mötte andra människor kom ångesten tillbaka.

Sami fortsatte sitt sökande efter något som kunde hjälpa honom med ångesten. En av dem som han pratade med var Emilio, en vän från högstadiet som börjat följa Jesus några månader tidigare.

– Jag har alltid sökt en mening med livet och intresserat mig för frågor som varför vi finns till eller om det finns liv efter detta. Och Jesus som person har alltid intresserat mig, säger Sami.

Sami berättade för Emilio att han kände ångest inför tanken på att närma sig Gud, kan han verkligen göra det? Emilio svarade då att Jesus har öppnat vägen till Gud genom sin död och uppståndelse och att om Sami ville skulle han skulle ta emot honom. De bad tillsammans och Sami blev en lärjunge till Jesus.

Under de två följande veckorna läste Sami hela Nya Testament många gånger.

– Jag ville bygga en grund och tillit till Gud. Och jag märkte att jag förändrades när jag läste Bibeln. Man är så vilsen i den här världen men Bibeln är vägledning till Gud. Vilka fantastiska gärningar som Jesus och apostlarna gjorde, säger Sami.

På vilket sätt har du förändrats av att läsa Bibeln?

– Jag har varit en lärjunge i några veckor bara, men har mycket mindre ångest och social fobi nu. Jag märkte ännu större skillnad i mitt liv när jag hade läst
Bibeln i tre veckor än av att meditera i flera månader.

Sami berättar vidare att han tycker att det är något speciellt att man kan förstå bibeltexten, inte bara med sitt eget förstånd utan att Anden kan visa saker i texten.

– När jag läste fattade jag inte alltid först vad det betydde. Men när jag bad till Jesus och frågade honom om hjälp att förstå svarade han mig.

Bibeln har blivit en väldigt viktig bok för dig. Vad skulle du vilja säga till de som kan tycka att det är svårt att motivera sig till att läsa Bibeln?

– Be att den Helige Ande ska uppenbara svaren på livets frågor i Bibeln för dig. Oavsett vilka problem du har, be om hjälp att se vad Bibeln säger om det du brottas med.