Bial 40 år

1984 föddes Bial, Barn i alla länder, ur en dröm om att skapa en bättre värld för alla barn och låta barns kreativitet vara del i Guds mission.

»Jag har många exempel på hur barn missionerar i sina familjer. Det går inte att förneka att Gud använder sig av barnen och att han älskar dem.«
Pastor Tumaini Kadege, Iringa stift i Tanzania

Vart går pengarna?
Giraffen Raffael är Bials maskot tillsammans med dockan Haki! Raffael har koll på pengarna som har samlats in till Bial. Pengarna går till insatser för barn som EFS systerkyrkor och partners driver lokalt. Tillsammans lever vi mission och har kontakt med varandra genom praktikanter, missionärer och besök och självklart även i att vi ber för varandra.

Vad är Bial?
EFS och Salt vill genom insamling till Bial verka för att barn ska få höra talas om Jesus, få sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda och bli delaktiga i kristen mission.
I Bial uppmuntras barns engagemang för mission utifrån ett globalt perspektiv, barn får lära sig om barns rättigheter och livssituation i olika länder och genom sin egen insamling vara med och göra världen bättre för barn.

Förvandlade liv
»Hej ›Mr Know‹! Min syster och jag älskar programmet Varför är det så? Tack för att du lär oss så mycket. Vi tvingades lämna Egypten och vår kyrka var långt ifrån oss, men SAT-7 KIDS var vår söndagsskola.« hälsar två systrar i Saudiarabien.
Genom att föra unga närmare Gud och ingjuta kärlek och förlåtelse i tidig ålder, bygger SAT-7 KIDS en grund för en bättre framtid i Mellanöstern och Nordafrika.

 

Berätta för barnen!
Som söndagsskollärare var Bial ett konkret verktyg att berätta för barnen om EFS fantastiska missionsarbete, om FN:s barnkonvention och levandegöra hur olika förutsättningar ser ut över vår värld. Som missionär i Etiopien hade jag förmånen att besöka orten Rama där barn lever under extrem fattigdom. Genom bidrag från Bial fick barnen tillgång till mat, skola och fritidsaktviteter. Bial förverkligar barnkonventionen! För mig är det en förmån att vara med.
Viktoria Nordén, tidigare Bial-missionär