Att möta barn med utmanade beteende

Några grundläggande tips och lärdomar från barnsjuksköterskan Linda Hamberg.

Vi möter allt fler barn och unga med särskilda behov som utmanar oss vuxna, både i våra grupper och på läger.

Söndagen den 14 oktober bjöd EFS Norrbotten in till en inspirationsträff med Linda Hamberg, barnsjuksköterska vid Sunderby sjukhus. Hon arbetar med barn och ungdomar som medicineras för olika diagnoser och berättade på ett inspirerande sätt hur vi som ledare ska göra när vi möter dessa barn och unga.

Det är viktigt att veta varför vi gör som vi gör – att jag har tänkt igenom mitt förhållningssätt till barnen.  Att jag satsar tid, ork och tålamod, även om jag vet att det är en bristvara, för de här barnen behöver det extra mycket. Ju mer vi satsar, desto mer sparar vi i längden. Ha också överseende med barnets beteende, de är inte utmanande för att de vill det, det är inget du som ledare ska ta personligt. Och inte minst, vi måste förlåta oss själva när vi inte orkar, du är en bra ledare ändå! När dagen kommer då det kanske blir fel, så var medveten om vad som hände men fastna inte i det.

Fundera även på vilka krav som är rimliga att ställa på barnet. Vi kanske måste dra ner på ambitionerna och utgå från det som verkligen fungerar. Ge barnet en känsla av att lyckas.

Det är vanligt att dessa barn och unga får höra att de gör fel. Vi bör fokusera på det som går bra, och ersätta den negativa uppmärksamheten med positiv – barnet ska känna sig älskat och respekterat.

Fånga de goda stunderna och nyttja tillfället till en helhjärtad och positiv samvaro. Kombinera aldrig beröm med kritik, och ge beröm i direkt anslutning till tillfället de gör något bra.

Var tydlig. Uttryck dig enkelt och säg vad du menar. Ge barnet lite betänketid, för de reagerar oftast med ett nej till att börja med.

Många av dessa barn och unga har svårt med plötsliga förändringar, så förbered dem på förändringen. Att skapa struktur hjälper. Även i våra grupper kan vi försöka att lägga aktiviteterna i rätt ordning, det behöver inte vara olika struktur varje gång. Många mår bra av att veta i vilken ordning saker händer. Som vuxen kan du hjälpa barnet att förstå i vilken ordning aktiviteterna kommer genom att använda »när« och inte »om«.

Om ni har några regler i gruppen eller på lägret så se till att de är enkla och tydliga.

Behåll ditt lugn som ledare och tolka inte barnets beteende personligt. Välj dina strider och kom ihåg att det är du som är den vuxne.

Tillbaka till bibelordet: Vi ska bemöta alla barn och unga med respekt. Vi ska älska dem för vilka de är, skapade helt perfekta av Gud. När vi gör det så kan det vara det enda tillfälle den veckan där de får känna sig älskade och värdefulla.

Guds välsignelse till dig i din ledaruppgift!