Allvarliga an­klagelser i Indien

Allvarliga anklagelser om korruption riktas mot E.L.C:s kyrkoledning i Madhya Pradesh, Indien. Elva personer – varav två huvudmisstänkta – är häktade i sin frånvaro av polisen.

De elva misstänkta, som utgör hela kyrko-styrelsen, är vid tiden för pressläggningen av Budbäraren häktade i sin frånvaro och en stor polisutredning har inletts. Flera av dem har en mångårig kontakt med EFS ledning och några har också besökt EFS vid olika tillfällen i Sverige. Den huvudmisstänkte är prästen Anil Martin, tidigare dömd för tjuvjakt och olaga vapeninnehav. De anklagade misstänks för att under de senaste åren bland annat ha sökt och tagit emot utländska donationer till påhittade församlingar, sålt fastigheter och mark som tillhör kyrkan och stoppat i egen ficka.

– Det finns tyvärr mycket som talar för att anklagelserna är välgrundade, säger EFS internationella missions-sekreterare Erik Johansson.

Erik är bekymrad över nyheterna från Indien, samtidigt som han försäkrar EFS medlemmar om att deras gåvor inte gått till fel saker.

– EFS:arna behöver inte känna någon oro över att de pengar vi bidrar med försvunnit i detta eftersom vi skickar dem direkt till Padhar sjukhus, som har en väl fungerande och tillförlitlig ekonomi-hantering. Men det är såklart ändå väldigt sorgligt att nås av detta. Och tyvärr kommer anklagelserna inte som någon överraskning för varken mig eller de EFS:are som följt Indien under åren, säger Erik.

I Indien pågår en systematisk diskriminering av kyrkor och enskilda kristna, men Johansson tror inte att det handlar om att staten förföljer kristna i det här fallet. Faktum är att det är enskilda medlemmar inom kyrkan med viss insyn som anmält kyrkostyrelsen till polisen.

– EFS har inget juridiskt ansvar för ELC:s kyrkoledning, möjligen ett moraliskt, eftersom EFS varit med och grundat ELC. Bönens möjligheter finns alltid. Dessutom behöver vi vara lyhörda för vad kyrkan själv uttrycker sig behöva. Under de senaste åren har vi försökt utrusta och uppmuntra en ny generation ledare i kyrkan, genom teologisk utbildning och fortbildningsdagar för präster. Kanske kan vi bidra med goda exempel, en bra ledarskapskultur och att bygga hållbara strukturer, säger Erik.

Med hela kyrkostyrelsen gripen riskerar den indiska kyrkan att stå utan ledarskap, vilket på sikt även skulle kunna drabba kyrkans många institutioner, däribland Padhar sjukhus.

– Hela det indiska samhället har stora problem med korruption, och den gemensamma synen på korruption skiljer sig väldigt mot det vi är vana med. Dessa problem smyger sin i kyrkan också, säger Erik och fortsätter: 

– Vilka ska nu leda kyrkan framöver? Kan de anklagade lyckas slingra sig ur detta och komma tillbaka till sina poster? Om det blir nya ledare, kommer de väljas på ett schysst sätt eller via mutor? Frågorna är många och läget är osäkert. Det vi kan göra nu är att be, följa utvecklingen noggrant och se vad vi kan göra på kort och lång sikt för att förbättra situationen.