Alla medlemmar bör dela på konferensens omkostnader

Efter en fantastiskt härlig årskonferens i Luleå vill jag skriva följande:

När jag och min fru Mona anmälde oss i förväg och betalade in 500 kr vardera, så började jag fundera på detta med deltagaravgift. Om jag inte minns fel skulle deltagaravgiften vara inbetald senast 16 april och efter detta datum stängdes det för anmälan via webben.

Enligt EFS upplysning via en app kallad Yapp framgår följande: »Deltagare i hela konferensen betalar 500 kr/person. Det är möjligt att delta i vuxenkonferensen endast en dag, Då kostar ett dagspass 250 kr. Konferens- och dagspass används för att betala alla konferensens omkostnader som hyra av lokaler med mera. Kollekterna går inte till omkostnader för konferensen.«

Men det är många som inte anmält sig för att de missat informationen, eller att de bara har tänkt delta i något enstaka möte. När de kommer till gudstjänsterna och får höra att man ska vara anmäld får de nog dåligt samvete för att de inte betalt avgiften. Visserligen fanns möjlighet att betala ett dagspass i mötesbyrån – men det känns kanske påtvingat?

Alla som åker på konferensen har ganska dyra utgifter i form av resa, mat och logi. Detta betalas antingen från egen ficka eller från en EFS-förening. De som inte åker betalar ju ingenting alls.

Kan det vara så att man inte åker till konferensen just för att det är så dyra kostnader? Eller kan det vara så att de som bor inom bilavstånd till Luleå inte åker på någon gudstjänst för att man inte betalat avgiften? Jag saknade nämligen en stor del av mötesfolket.

I Apostlagärningarnas andra och fjärde kapitel står det att de första kristna sålde allt och delade med varandra. Det är svårt att gå så långt i dag, men om vi tänker åt det hållet, så tror jag det är lättare att hjälpa varandra även ekonomiskt inom vår rörelse.

Mitt förslag är därför att alla 13 611 medlemmar i EFS bör dela på konferensens omkostnader.

Lägg in det i budget! Om särskild finansiering behövs skulle man kunna öka föreningsavgiften.

En ökning med t. ex. 30 kr per medlem innebär en intäkt med cirka 390 000 kr.  Den summan skulle då inte belasta enbart de som väljer att åka på konferensen. Kanske skulle det bli fler som deltar i våra gudstjänster och seminarier? Man skulle då med gott samvete kunna delta i hela konferensen och det blir en enda stor inspirationshelg mot ett växande EFS i framtiden.

Tänker jag fel – rätta mig!