Ålems missions­förening läggs ner

Efter 100 år av gudstjänster, startande av folkhögskolor, utsändande av missionärer och mycket annat, läggs Ålems missionsförening ner.

En söndag när solen skiner över havsviken är det gudstjänst i Timmernabben. Det är Ålems missionsförening som håller sin sista gudstjänst. Missionshuset ska säljas och föreningen läggas ner. Men solen skiner som sagt både inne och ute denna söndag. Det är fullsatt i gudstjänstlokalen. Vi sitter vid långbord som är festligt dukade men extra stolar behöver bäras in. Rummet rymmer många känslor – både vemod, tacksamhet och glädje. Vi påminns i inledningen om att vi är mitt i en jordbruksbygd och så får vi ta till oss liknelsen av sådd, skörd, byte av grödor och växtföljder men också att det ibland är dags att lägga ihop skiften.

Denna söndag påminns vi om vad Gud har gjort i bygden och i människor i över 100 år. Från EFS-föreningen har det genom tider som gått blivit 14 pastorer, fyra präster, sex missionärer och två som har startat kristna folkhögskolor för att sedan inte tala om alla människor som fått växa i sin tro och fått sina liv förvandlade av Jesus.

Det är många, många från hela svenska kristenheten som varit i Timmernabben. Under flera år var det sommarkonferens på EFS-gården, Strandgläntan. Timmernabben fick vara en plats för förnyelse i Sverige och rusta många för tjänst i Guds rike. EFS-föreningen i Ålem har varit mycket aktiva på gården och förstås i konferensen. Men nu är det en ny tid som väntar. Därför fylls dagen av tacksamhet. Tack till vad Gud gjort i historien och vad han gör i dag. Att lägga ner en förening kan faktiskt vara starten på något nytt.