»Afrika Svälter« mättar många

Under 2016 gjorde vi i EFS en fantastisk insats för att hjälpa svältande människor i östra Afrika. Över tiotusen skolbarn i norra Etiopien fick lunch under skoldagarna, från mars till december. Dessutom fick tretusen barn och ettusen ammande och gravida mödrar i Etiopien samt fem tusen människor i Malawi, vuxna och barn, matpaket.

Nu har det kommit regn på många håll, men fortfarande är det miljontals människor som inte har mat för dagen. Därför fortsätter EFS insatserna också detta år.