Ad Fontes – ett år att gå »åter till källorna«

Med 500 år sedan Martin Luthers berömda teser står vi inför ett år av tillbakablickar, igenkänning och nytänk – vad stod Luther för och vad innebär vårt Lutherska arv? Först ut berättar ärkebiskop Antje Jackelén om Reformationens betydelse och menar att »vill man förnya måste man veta varifrån man kommer«. Reformationsåret ger oss möjligheten att fråga och fundera kring den teologiska grund som format vår kyrka samt vad det innebär för vägen vidare, ett sätt att på nytt lära känna såväl Luther som oss själva. Följ Budbäraren 2017 för att återupptäcka reformation i dag.