259: Saliga visshet

Den andliga sångens drottning i Amerika är Fanny Crosby, född 1820. Hon skrev mer än 8 000 sångtexter, en makalös siffra i sig och ännu märkligare eftersom hon sedan tidig barndom var blind! Men Fanny hade fått rika gåvor av Gud – ett gott humör och framför allt en strålande förmåga att dikta och skriva vers.

När hon var barn startades den första blindskolan i New York och som 15-åring fick hon flytta dit och börja studera. Vid viktiga besök ombads Fanny att skriva välkomstdikter för att hedra gästerna, som märkte att även blinda barn kunde vara mycket begåvade. Några av USA:s presidenter hörde till de imponerade åhörarna. Efter sin examen blev hon lärare på skolan tills hon 38 år gammal gifte sig med en musikalisk kollega, Alexander van Alstyne.     

Fanny hade skrivit dikter sedan barndomen men det var inte förrän hon gift sig som hon började skriva andliga sånger, under bön om att de skulle bli till välsignelse och leda människor till tro. Några av dem finns i Psalmboken, som Låt mig få höra om Jesus (SvPs 46) och Hela vägen går han med mig (SvPs 252). Jesus, korset och frälsningen är återkommande teman i hennes sånger.  

Väckelsens kompositörer stod nu i kö för att få hennes texter. En dag fick hon besök av Phebe Knapp, som spelade en glad melodi för henne. Väninnan frågade: Vad tänker du när du hör den här melodin? »Då tänker jag: Saliga visshet, Jesus är min«, svarade Fanny och så föddes den sång (SvPs 259) som blev hennes allra mest älskade. Det är lite roligt att denna omtyckta melodi skrevs av en kvinna. På 1800-talet ansågs det annars allmänt att det var för svårt för kvinnor att komponera musik.   

Fanny Crosby var starkt engagerad i att hjälpa de mest fattiga och utsatta. Hon flyttade därför till ett av New Yorks slumområden och det mesta av hennes inkomster gav hon till hjälparbete där. Den lilla damen blev hela 95 år gammal och hon var verksam in i det sista. På hennes gravsten i Bridgeport på USA:s östkust finns första versen av Saliga visshet.