1,6 miljon kronor till EFS

2016 års utdelning från Swedbank Roburs Humanfond till EFS blev hela 1,6 miljoner. Det är tack vare alla ni som fondsparar i Humanfonden och valt EFS som mottagare för de 2% av utdelningen som delas ut årligen till ideella organisationer. Att spara i Humanfonden är att spara med hjärtat, och i och med att Swedbank tagit bort avgifterna har det blivit ännu fördelaktigare för spararna.

Utdelningen är ett stort tillskott till EFS missionsarbete och du som vill börja spara i Humanfonden kan läsa mer på: efs.nu/humanfonden.