122: Dagen är kommen

Dagen är kommen är en av de mäktigaste och härligaste julpsalmerna. Den skrevs av John Frances Wade omkring år 1740. Wade var musiklärare vid ett katolskt college i Frankrike; liksom många engelska katoliker hade han tagit sin tillflykt till grannlandet. I det latinska originalet heter den Adeste Fideles men är mera känd med sin engelska titel O come all ye faithful (Kom, alla trogna). Wades original hade fyra verser, andra författare har lagt till några fler.

Sedan psalmen översatts till engelska spreds den snabbt till många länder. Till Sverige kom den på 1850-talet och när EFS gav ut sin sångbok Sionstoner år 1889 togs den in där med titeln O Jesus, jag vill prisa. Andra samfund tog också senare med den i sina sångböcker. 

I Svenska kyrkan var det dock länge de tyska och nordiska psalmerna som dominerade psalmsången. Men 1974 kom notboken Carols vid Betlehem. Den innehöll 22 engelska julpsalmer och sånger, alla med svensk text av diktaren Eva Norberg. Dessa Carols blev en omedelbar succé. Över hela landet hölls julkonserter i Svenska kyrkan med temat Carols från Betlehem. Fyra sånger därifrån finns numera i psalmboken, Dagen är kommen är den som sjungs allra mest.    

Författaren, poeten och översättaren Eva Norberg var från Sunnansjö i Dalarna. Hon gav ut ett tiotal diktsamlingar och har bidragit till vår psalmbok med 16 texter, både original och översättningar. Det gungar så fint när han bär dig mitt barn (SvPs 606) är en av hennes mest omtyckta. Hennes skicklighet kommer verkligen fram i Carols från Betlehem. Norbergs översättning av Dagen är kommen är trogen både mot julevangeliet och innehållet i det latinska originalet med dess många teman. Vers 1 och 5 för oss till det nyfödda barnet i Betlehem. I vers 4 får vi lovsjunga med julnattens änglar. Vers 2 och 3 rymmer djup kristen teologi med citat från Nicenska trosbekännelsen och Johannes kapitel 1. Och i varje vers uppmanas vi till tillbedjan inför julens under: O kom. låt oss tillbedja vår Herre Krist.