114: Stilla natt

Stilla natt är världens mest sjungna julsång. Så här berättar sångarprästen Per Harling om dess tillkomst: På julaftons morgon år 1818 kom Joseph Mohr, den unge prästen i Oberndorf i Österrike, nära Salzburg, till byns organist Frans Gruber med en text som han skrivit två år tidigare. Kunde Frans skriva en melodi för två röster med gitarrackompanjemang? Prästen var nämligen en duktig gitarrist.

Trots den korta tiden lyckades Gruber och vid midnattsmässan sjöng vännerna den nya julsången. Den hade sex verser och kyrkokören stämde in i de två sista raderna i varje vers. Sången spreds sedan genom några populära sånggrupper från Tyrolen. Redan efter något årtionde hade den framförts för både Österrikes kejsare och den ryske tsaren! 1839 sjöngs den första gången i New York av en tyrolsk sånggrupp. Då visste man fortfarande inte vilka som skrivit den. Var det möjligen Mozart eller Beethoven som komponerat den vackra melodin? Men med tiden blev det klart att det var en enkel skolkantor i Oberndorf och en lika okänd byapräst som skrivit den. 

Mohrs text var idyllisk och sentimental, typiskt för romantiken. Den svenska texten har en tydligare psalmstil och bygger mera på julevangeliet samtidigt som den i vers tre har kompletterande bibliska motiv som frälsningen och jubelåret.

Det finns några olika svenska textvarianter. Den vi har i psalmboken skrevs 1915 av Oscar Mannström, präst i Stockholm, som också gjort den goda översättningen av Bliv kvar hos mig. Texten bearbetades därefter av författaren och akademiledamoten Torsten Fogelqvist, medlem av 1937 års psalmkommitté. Där börjar Stilla Natts historia i våra svenska sångböcker.

Idag lär Stilla Natt finnas på över 300 språk och är inspelad på otaliga julskivor. Man räknar med att den sjungs av över en miljard människor världen över varje jul! Från Salzburg går på julafton ett särskilt tåg till Oberndorf dit pilgrimer åker för att fira mässa i Stilla natt-kapellet och sjunga den älskade psalmen.