Likt Martin Luther King, som säger att »fegheten ställer frågan: är det säkert och tryggt? Fåfängan ställer frågan: är det populärt? Men samvetet ställer frågan: är det rätt?« återkommer Ruth till drivkraften – vad är det som motiverar mig?