Med åren känner biskop Johan hur Gudsrelationen djupnat. »I dag har jag betydligt lugnare förhållande till både min tjänst och min egen person eftersom jag vågar vila mer i Gud – allt hänger inte på mina axlar«.