För Jan finns det många förebilder i Bibeln, hans favorit är Daniel. »Vi är kallade att göra saker i linje med skriften och tänk – ju mörkare det blir runt oss desto klarare lyser även ett svagt ljus.«